• 2011

  Kinland I etableres i 2011 med sammenslåingen av Norlandia Care sine 19 barnehageeiendommer og barnehageselskapet ACEA til Norlandia Care Group.

 • 2012

  Kinland II etableres i 2012, bestående av 23 barnehageeiendommer.

 • 2014

  Kinland III etableres i 2014, bestående av 45 barnehageeiendommer utleid til Espira.

 • 2015

  Kinland IV etableres i 2015, bestående av 26 barnehageiendommer. Kinland AS kjøper Kinland I – IV.

 • 2016

  Kinland V etableres. 21 nye eiendommer blir kjøpt, deriblant konsernets første eiendommer i Sverige og Finland.

 • 2019

  PPG ASA selger 90% av Kinland AS til et konsortium av institusjonelle investorer forvaltet av Patrizia Infrastructure (tidligere Whitehelm Capital).

 • 2020

  Kinland IV kjøper 12 barnehageeiendommer utleid til Gnist Barnehager AS. Kinland II kjøper 3 barnehageeiendommer utleid til Verkanappulat. Kinland V kjøper 17 barnehageeiendommer i Finland, Polen og Nederland utleid til Norlandia. Kinland II kjøper 6 barnehageeiendommer utleid til Norlandia.

 • 2021

  Kinland II kjøper 6 eiendommer i Finland. Kinland III og Kinland IV kjøper 8 eiendommer i Norge. Kinland V kjøper 34 eiendommer i Finland.

Kinland har ambisjoner om å øke sin viktige sosiale rolle som tilbyder av barnehageinfrastruktur.