Kinland er et selskap som tilbyr sosial infrastruktur og eiendommer av høy kvalitet for omsorgstjenester med statlig støtte.

Selskapets nåværende portefølje består av mer enn 200 barnehager og 8 omsorgsboliger over hele Norge, Finland, Sverige, Nederland og Polen. Kinland er en ren eiendomseier som har langsiktige, inflasjonsstyrte, trippel netto-leieavtaler med ledende barnehageoperatører. Kontraktsvilkårene gjelder vanligvis i 15 til 25 år og inneholder ofte mulighet for forlengelse i 15 år til.

Barnehageeiendommer
Barnehageeiendommene huser mer enn 19 000 barn. Eiendommene leies ut til store aktører, blant annet Norlandia Care Group, Espira og Touhula, underlagt langsiktige trippel netto-avtaler.

Selskapets eiendomsportefølje er et resultat av oppkjøp fra flere uavhengige barnehageaktører som ønsket å frigjøre ressurser og kapital for å kunne tilby høyest mulig kvalitet på deres primære satsingsområde – førskoledrift. Barnehagene til Kinland-gruppen har de senere år spilt en viktig rolle i å forbedre det norske barnehagemarkedet, gjennom forbedret kapasitet, kvalitet og kostnadseffektivitet.

Strategi
Selskapets strategi fremover er å utvide virksomheten til omsorgstjenester med lignende karakteristikker som det norske barnehagemarkedet – dvs. langsiktige kontrakter med solide aktører som også har statlig støtte. «Vi har som mål å utvide virksomheten og videreføre den viktige samfunnsrollen vi spiller som leverandør av barnehageinfrastruktur i hele Norge, Finland og Sverige.»

Vår portefølje består av mer enn 200 eiendommer

Selskapets nåværende portefølje består av mer enn 200 eiendommer med sentral beliggenhet i de nordiske byene, blant annet Oslo, Stockholm og Helsinki. Barnehageeiendommene huser mer enn 19 000 barn.

Se et kart over alle eiendommene våre