Kinland er en ledende aktør innen sosial infrastruktur. Vårt fokus er å tilby eiendommer av høy kvalitet til bruk for nasjonalt viktige utdannings- og omsorgstjenester. Slike eiendommer er en hjørnestein i velferdssystemene i landene vi opererer i, og fremmer arbeidsdeltakelse, likestilling og integrering.

Vi er en eiendomsbesitter med lange og inflasjonssikrede leieavtaler der motpart er kommuner og ledende private barnehage- og omsorgsoperatører. Typisk leielengde på våre leiekonktrakter er 15 til 25 år og inneholder ofte mulighet for ytterligere forlengelser.

Våre eiendommer har de senere årene spilt en viktig rolle i forbedringen av de nordiske og andre nordeuropeiske barnehage- og omsorgsmarkeder gjennom økt kapasitet og forbedret kvalitet og kostnadseffektivitet.

Strategi
Selskapets strategi er fremover å utvide barnehagevirksomheten samt investere i eiendommer for omsorgstjenester med lignende karakteristikker som det nordiske barnehagemarkedet – dvs. langsiktige leiekontrakter med solide aktører som opererer innenfor sterke regulatoriske velferdssystemer.

«Vi har som mål å utvide virksomheten og videreføre den viktige samfunnsrollen vi utøver som leverandør av barnehageinfrastruktur i Norden og utvalgte europeiske markeder.»

Vår portefølje består av tett opptil 280 eiendommer

Selskapets nåværende portefølje består av 278 eiendommer med sentral beliggenhet i de nordiske byene, deriblant Oslo, Stockholm og Helsinki, samt i Nederland og Polen.

Se et kart over alle eiendommene våre