Kinland er en ledende aktør innen sosial infrastruktur. Vårt fokus er å tilby eiendommer av høy kvalitet for omsorgstjenester i land med stabile regulatoriske rammeverk og politisk støtte. Våre eiendommer brukes først og fremst til nasjonalt viktige utdannings- og omsorgstjenester, en hjørnestein i velferdssystemene i landene vi opererer i, som fremmer arbeidsdeltakelse, likestilling og integrering.

Vi er en ren eiendomsbesitter med langsiktige, inflasjonssikrede og primært ‘trippel-net’ leieavtaler med kommuner og ledende private barnehage- og omsorgsoperatører. Våre leiekonktrakter er vanligvis 15 til 25 år og inneholder ofte mulighet for ytterligere forlengelser.

Våre eiendommer har de senere årene spilt en viktig rolle i forbedringen av de nordiske og andre nordeuropeiske barnehage- og omsorgsmarkeder gjennom forbedret kapasitet, kvalitet og kostnadseffektivitet.

Strategi
Selskapets strategi er fremover å utvide barnehagevirksomheten til omsorgstjenester med lignende karakteristikker som det nordiske barnehagemarkedet – dvs. langsiktige leiekontrakter med solide aktører som i sin tur mottar statlig støtte. «Vi har som mål å utvide virksomheten og videreføre den viktige samfunnsrollen vi utøver som leverandør av barnehageinfrastruktur i Norden og utvalgte europeiske markeder.»

Vår portefølje består av mer enn 270 eiendommer

Selskapets nåværende portefølje består av 277 eiendommer med sentral beliggenhet i de nordiske byene, deriblant Oslo, Stockholm og Helsinki, samt i Nederland og Polen.

Se et kart over alle eiendommene våre