Kinland er et selskap som tilbyr sosial infrastruktur og eiendommer av høy kvalitet for omsorgstjenester med statlig støtte.

Selskapets nåværende portefølje består av mer enn 230 barnehager og 20 omsorgsboliger over hele Norge, Finland, Sverige, Nederland og Polen. Kinland er en ren eiendomseier som har langsiktige, inflasjonsstyrte, trippel netto-leieavtaler med ledende barnehageoperatører. Kontraktsvilkårene gjelder vanligvis i 15 til 25 år og inneholder ofte mulighet for forlengelse i 15 år til.

Barnehageeiendommer
Barnehageeiendommene huser mer enn 21 000 barn. Eiendommene leies ut til store aktører, blant annet Norlandia Care Group, Espira og Touhula, underlagt langsiktige trippel netto-avtaler.

Selskapets eiendomsportefølje er et resultat av oppkjøp fra flere uavhengige barnehageaktører som ønsket å frigjøre ressurser og kapital for å kunne tilby høyest mulig kvalitet på deres primære satsingsområde – førskoledrift. Barnehagene til Kinland-gruppen har de senere år spilt en viktig rolle i å forbedre det norske barnehagemarkedet, gjennom forbedret kapasitet, kvalitet og kostnadseffektivitet.

Strategi
Selskapets strategi fremover er å utvide virksomheten til omsorgstjenester med lignende karakteristikker som det norske barnehagemarkedet – dvs. langsiktige kontrakter med solide aktører som også har statlig støtte. «Vi har som mål å utvide virksomheten og videreføre den viktige samfunnsrollen vi spiller som leverandør av barnehageinfrastruktur i hele Norge, Finland og Sverige.»

Vår portefølje består av mer enn 250 eiendommer

Selskapets nåværende portefølje består av mer enn 250 eiendommer med sentral beliggenhet i de nordiske byene, blant annet Oslo, Stockholm og Helsinki. Barnehageeiendommene huser mer enn 21 000 barn.

Se et kart over alle eiendommene våre