Kinland er en ledende aktør innen sosial infrastruktur. Vårt fokus er å tilby eiendommer av høy kvalitet til private og offentlige aktører innen barnehage-, utdannings- og omsorgssektoren. Slike eiendommer er en hjørnestein i velferdssystemene i landene vi opererer i, og fremmer arbeidsdeltakelse, likestilling og integrering.

Vi er en eiendomsbesitter med lange og inflasjonssikrede leieavtaler der motpart er kommuner og ledende private barnehage- og omsorgsoperatører. Typisk leielengde på våre leiekonktrakter er 15 til 25 år og inneholder ofte mulighet for ytterligere forlengelser.

Våre eiendommer har i de senere årene spilt en viktig rolle i utviklingen og kapasitetsutvidelsen av barnehage- og omsorgssektoren i landene vi opererer i. Vi anser sosial infrastruktur som en hjørnesten i ethvert velferdssystem og en viktig bidragsyter til arbeidsdeltakelse, likestilling og integrering.

Strategi
Selskapets strategi er fremover å utvide barnehagevirksomheten samt investere i eiendommer for omsorgstjenester med lignende karakteristikker som det nordiske barnehagemarkedet – dvs. langsiktige leiekontrakter med solide aktører som opererer innenfor sterke regulatoriske velferdssystemer.

«Vi har som mål å utvide virksomheten og videreføre den viktige samfunnsrollen vi utøver som leverandør av barnehageinfrastruktur i Norden og utvalgte europeiske markeder.»

Vår portefølje består av mer enn 360 eiendommer

Selskapets nåværende portefølje består av 366 eiendommer med sentral beliggenhet i de nordiske byene, deriblant Oslo, Stockholm og Helsinki, samt i Nederland og Polen.

Se et kart over alle eiendommene våre