• 2011

  Kinland I etablereres i 2011 bestående av 19 eiendommer kjøpt fra Norlandia.

 • 2012

  Kinland II etablereres i 2012 bestående av 23 barnehageeiendommer.

 • 2014

  Kinland III etablereres i 2014 bestående av 45 barnehageeiendommer utleid til Espira.

 • 2015

  Kinland IV etablereres i 2015 bestående av 26 barnehageeiendommer. Pioneer Property Group ASA kjøper Kinland I–IV.

 • 2016

  Kinland V etablereres. 21 eiendommer kjøpes, herunder konsernets første svenske og finske eiendommer samt selskapets første omsorgsboliger.

 • 2019

  Pioneer Property Group ASA selger 90 % av Kinland AS til et konsortium av institusjonelle investorer forvaltet av PATRIZIA Infrastructure (tidligere Whitehelm Capital).

 • 2020

  Kinland II kjøper 3 norske barnehageeiendommer utleid til Verkanappulat samt 6 finske barnehageeiendommer utleid til Norlandia. Kinland IV kjøper 12 norske barnehageeiendommer utleid til Gnist. Kinland V kjøper 17 barnehageeiendommer i Finland, Polen og Nederland utleid til Norlandia.

 • 2021

  Kinland II kjøper 6 eiendommer i Finland. Kinland III og Kinland IV kjøper 8 norske eiendommer. Kinland V kjøper 34 finske eiendommer.

 • 2022

  Kinland V kjøper 13 finske barnehage- og omsorgseiendommer. Kinland II kjøper 1 svensk omsorgseiendom.

Kinlands ambisjon er å ytterlig styrke sin viktige samfunnsrolle som tilbyder av barnehage- og omsorgsinfrastruktur.