• 2011

  Kinland I etablereres i 2011 bestående av 19 eiendommer kjøpt fra Norlandia.

 • 2012

  Kinland II etablereres i 2012 bestående av 23 barnehageeiendommer.

 • 2014

  Kinland III etablereres i 2014 bestående av 45 barnehageeiendommer utleid til Espira.

 • 2015

  Kinland IV etablereres i 2015 bestående av 25 barnehageeiendommer. Pioneer Property Group ASA kjøper Kinland I–IV.

 • 2016 - 2018

  Kinland V etablereres (2016). Totalt 60 eiendommer erverves, herunder konsernets første svenske og finske eiendommer samt selskapets første omsorgsboliger.

 • 2019

  Kinland V erverver 1 finsk barnehageeiendom. Pioneer Property Group ASA selger 90 % av Kinland AS til et konsortium av institusjonelle investorer forvaltet av PATRIZIA Infrastructure (tidligere Whitehelm Capital).

 • 2020

  Kinland II kjøper 10 barnehageeiendommer i Norge, Finland og Sverige utleid til Norlandia og Verkanappulat. Kinland IV erverver 12 norske barnehageeiendommer utleid til Gnist. Kinland V kjøper 17 barnehageeiendommer i Finland, Polen og Nederland utleid til Norlandia.

 • 2021

  Kinland II erverver totalt 8 barnehageeiendommer i Norge og Finland utleid til Norlandia, Verkanappulat og Pilke. Kinland III kjøper 2 norske barnehageeiendommer utleid til Espira. Kinland IV erverver 5 barnehageeiendommer utleid til Barnehagenett og Ulna, samt 1 offentlig bygning med NAV som største leietaker. Kinland V kjøper totalt 34 barnehage- og omsorgseiendommer i Finland samt 2 barnehageeiendommer i Polen.

 • 2022

  Kinland II kjøper 1 svensk omsorgseiendom utleid til Frösunda. Kinland IV kjøper 1 norsk barnehageeiendom utleid til Barnehagenett. Kinland V kjøper totalt 49 finske barnehage- og omsorgseiendommer.

 • 2023

  Kinland II erverver 14 barnehageeiendommer i Norge, Sverige og Finland. Kinland VI etableres, og underkonsernet kjøper totalt 37 barnehage- og omsorgseiendommer i Finland.

Kinlands ambisjon er å ytterlig styrke vår viktige samfunnsrolle som tilbyder av barnehage- og omsorgsinfrastruktur