• 2011

  Kinland I ble etablert i 2011 bestående av 19 eiendommer kjøpt fra Norlandia.

 • 2012

  Kinland II ble etablert i 2012 bestående av 23 barnehageeiendommer.

 • 2014

  Kinland III ble etablert i 2014 bestående av 45 barnehageeiendommer utleid til Espira.

 • 2015

  Kinland IV ble etablert i 2015 bestående av 26 barnehageeiendommer. PPG kjøpte opp PPP I–IV.

 • 2016

  Kinland V ble etablert. 21 eiendommer ble kjøpt opp, og selskapet etablerte seg på det svenske og finske markedet.

 • 2019

  PPG ASA solgte 90 % av Kinland AS, eid av et konsortium av institusjonelle investorer ledet av Whitehelm Capital.

 • 2020

  Kinland AS kjøpte 12 eiendommer fra Gnist Barnehager AS.

Kinland tar sikte på å styrke sin viktige sosiale rolle som leverandør av barnehageinfrastruktur.