Impande Foundation gir barn i de fattigste områdene i Sør-Afrika et barnehagetilbud

Impande Foundation driver et omfattende utviklingsarbeid blant barn og unge sør i KwaZulu Natal og i Eastern Cape i Sør-Afrika.

Arbeidet gjøres i samarbeid med tradisjonelle stammeledere, lokale grasrot-organisasjoner og offentlige myndigheter i Sør-Afrika, og har fokus på spesielt forsømte barn som ikke har verdige oppholdssted når deres foresatte er på skole eller jobb.

Strategien er å øke og forbedre tilgang til fungerende barnehager for barn i de fattigste områder i Sør-Afrika for å betraktelig øke deres sjanse til å gjennomføre et utdanningsløp og dermed få et bedre liv. Impande evner å skape vesentlig og varig endring med effektiv ressursbruk basert på midler samlet inn gjennom innsamlingsaksjoner, bedriftsstøtte, fondsstøtte og fra enkeltpersoner.

I Impandes nettverk finnes 1150 barnehager, hvorav minst 500 er ikke-registrerte barnehager som har kritisk behov for støtte til oppgradering og kvalitetsutvikling.

I 2021 ble skuret som utgjorde Lulutho barnehage en del av Impandes nettverk, og kom raskt på listen over de lokasjoner som det hastet å hjelpe. Sørafrikansk regjering visste ikke at Lulutho var oppholdssted for 42 barn hver dag, uten tilstrekkelig tilgang på vann, utdannede voksne eller grunnleggende utstyr som bøker og leker. Som ved ethvert prosjekt var det behov for midler til å gjennomføre de sårt trengte oppgraderinger, og her kom Kinland inn. Med sitt bidrag, sikret de at byggeprosessen kom igang. Et solid bygg med to avdelinger, kjøkken samt kontor ble satt opp og en vanntank med 5000 ble installert, denne samler regnvann store deler av året som filtreres og vannet kan derfor brukes til alle behov, også drikking.

I oktober 2021 kunne de 42 barna flytte inn i sin nye barnehage, og prosessen med å få den registrert hos staten er også i gang. En slik registrering vil bety lønn til de to voksne frivillige, samt næringsrike måltid til alle barna hver dag så lenge barnehagen er i drift. Barna i Lulutho har fått et trygt oppholdssted og kan nå fokusere på kognitiv og motorisk utvikling for videre verdig liv. Akkurat som de fortjener.

Date: 1. februar 2022